Umów wizytę telefonicznie

Poradnia stomatologii sportowej

Stomatologia sportowa

Współczesny, masowy charakter uprawiania sportu jest jedną z charakterystycznych cech nowoczesnego społeczeństwa. Jednocześnie powszechność tego zjawiska powoduje wzrost zagrożenia urazami i chorobami jakie niesie ze sobą zarówno wyczynowe jak i rekreacyjne uprawianie sportu

Stomatologia sportowa to rozwijający się kierunek nauki który obejmuje elementy stomatologii zachowawczej ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki, ortodoncji, chirurgii stomatologicznej oraz protetyki. Obszarem zainteresowania stomatologii sportowej jest układ stomatognatyczny wraz z sąsiednimi strukturami anatomicznymi czyli w zasadzie cała twarzoczaszka. Skorzystanie z porad i zaleceń stomatologa sportowego pozwala na redukcję zagrożeń jakie wynikają z czynnego uprawiania różnych dyscyplin sportowych.

W przypadku uprawiania sportów ekstremalnych, w sportach walki czy sportach drużynowych najczęściej mamy do czynienia z urazami. Natomiast rajdy samochodowe i motocyklowe, akrobacje lotnicze, sporty motorowodne oraz podnoszenie ciężarów i kulturystyka niosą ze sobą niebezpieczeństwa związane z ekspozycją na wibracje a także podatność na bruksizm czyli ścieranie zębów. Z kolei w szeregu dyscyplin których uprawianie jest związane ze zmianami ciśnienia, jak nurkowanie czy sporty lotnicze, mamy często do czynienia z chorobami miazgi.

Profilaktyka urazów w stomatologii sportowej

Szczególne znaczenie w stomatologii sportowej ma profilaktyka czyli zapobieganie urazom. W przypadku zębów przyjmują one postać zwichnięć, pęknięć, złamań i wybić i mogą wystąpić podczas uprawiania sportów zarówno wyczynowo jak i rekreacyjnie.

Zalecanym sposobem zapobiegania urazom jest stosowanie ochraniaczy na zęby. Istnieją trzy typy ochraniaczy:

  • Ochraniacze uniwersalne, które można kupić w sklepie z akcesoriami sportowymi, są one jednak kiepsko dopasowane, co obniża ich skuteczność.
  • Ochraniacze termoutwardzalne, które po podgrzaniu dopasowują się do kształtu zgryzu jednakże proces formowania jest niedoskonały i znacząco obniża ich właściwości.
  • Ochraniacze profesjonalne indywidualnewykonywane przez stomatologa. Jest to najlepszy sposób ochrony, zapewniający wysoki stopień redukcji zagrożenia urazami zębów i kości szczęk a także ograniczający w dużym stopniu zakres ewentualnych obrażeń tkanek miękkich. Ponadto bardzo istotne jest to, że profesjonalne ochraniacze dzięki swojej konstrukcji powodują rozkład siły urazu w znacznym stopniu zabezpieczając przed wstrząśnieniem mózgu.

Profilaktyka ortodontyczna w stomatologii sportowej

Nieprawidłowy zgryz związany z niewłaściwym ustawieniem zębów, zaburzeniem rozwoju wyrostków zębodołowych oraz wad kości szczęk w bardzo dużym stopniu zwiększa ryzyko urazów a także ich rozległość.

Nie pozwala on na prawidłowe oddychanie zmniejszając wydolność organizmu, która jest warunkiem uzyskiwania dobrych wyników zarówno w sporcie wyczynowym jak i czerpania pełnej satysfakcji z uprawiania sportów rekreacyjnych.

Lekarze oraz godziny przyjęć

Gabinet Lekarz Godzina
7 lek. stom. Bartosz Nowak 13:00–17:00
Gabinet Lekarz Godzina
7 lek. stom. Bartosz Nowak 13:00–17:00
7 lek. stom. Jolanta Kamieńska 10:00–12:00
Gabinet Lekarz Godzina
7 lek. stom. Bartosz Nowak 12:00–17:00
Gabinet Lekarz Godzina
7 lek. stom. Bartosz Nowak 8:00 – 11:00
7 lek. stom. Jolanta Kamieńska 14:00–17:00
Wybrane procedury bezpłatnie w ramach NFZ
Rodzaj usługi/badaniaCena
Konsultacja z zakresu stomatologii sportowej która obejmuje:
  • diagnostykę ognisk zakażenia w jamie ustnej,
  • ocenę wady zgryzu i jej wpływu na zdolność uzyskiwania dobrych wyników w danej dyscyplinie sportowej,
  • ocenę budowy anatomicznej szczęk pod katem podatności na urazy.
80PLN 

Profesjonalny dobór i wykonanie ochraniaczy zębowych z uwzględnieniem budowy anatomicznej twarzoczaszki oraz uprawianej dyscypliny sportowej.
(cena w zależności od wybranego typu ochraniacza ustalana indywidualnie z lekarzem)

 
Leczenie ortodontyczne oraz chirurgiczno-implantologiczne we współpracy z renomowanymi specjalistami 
Leczenie zachowawcze oraz profilaktyka przeciwpróchnicowa
(ceny zgodne z cennikiem WPSL, wybrane procedury bezpłatnie w ramach NFZ)