SPECJALISTYKA
61 866 87 13
FIZJOTERAPIA
61 864 08 65

Przetwarzanie danych osobowych

Informujemy, że od 25 maja 2018 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Poniżej zebraliśmy informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych, które przekazujemy Państwu w wykonaniu obowiązku nałożonego przez art. 13 RODO. Prosimy o ich przeczytanie – nie powinno to zająć dłużej niż kilka minut. Jeżeli po lekturze pojawią się jakiekolwiek pytania, proszę skontaktować się z nami. Zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, zebranych w związku z korzystaniem przez Państwa z tej strony, mogą Państwo udzielić poprzez kliknięcie „przejdź do serwisu”.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Dane osobowe to np. imię i nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu. W zakresie korzystania z naszego serwisu wyróżniamy takie kategorie danych osobowych, jak m.in. adres IP użytkownika, informacja o dotychczasowej aktywności użytkownika, informacja zbierana za pośrednictwem plików cookies, a także podobnych technologii. Jeśli dany plik cookie nie zawiera danych osobowych, ale możliwe jest zestawienie informacji z tego pliku z inną informacją pozyskaną od Państwa, tzn. jeśli jest możliwość zidentyfikowania Państwa osoby – takie pliki cookies są również objęte parasolem ochrony danych osobowych.

Pliki cookies a dane osobowe

Pliki cookies, potocznie zwane „ciasteczkami”, są plikami, w których podczas przeglądania strony internetowej zapisują się informacje trafiające do urządzenia końcowego, tj. komputera, smartfona. Pliki cookies mają wiele funkcji: od umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej po umożliwienie zachowania preferencji użytkownika, jak i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam.

Wyróżnia się dwa rodzaje plików plików cookies: takie, które zawierają dane osobowe oraz takie, które nie zawierają danych osobowych, w zależności od aktywności użytkownika na stronie oraz w zależności od udostępnionych stronie danych osobowych.

Więcej informacji na temat plików cookies i sposobu wykorzystywania plików cookies znajdą Państwo w naszej „polityce plików cookies”.

Kto przetwarza moje dane osobowe?

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych, jest Wielkopolska Przychodnia Sportowo-Lekarska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu pod adresem ul. Wł. Reymonta 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 000004298, NIP 779-20-86-988. Administratorem Państwa danych osobowych mogą być również nasi Zaufani Partnerzy, z którymi współpracujemy, w szczególności w zakresie marketingu.

Mogą Państwo skontaktować się z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej (pisząc na adres: ul. Wł. Reymonta 35, 60-791 Poznań) lub poprzez wiadomość e-mail (iod@wpsl.poznan.pl).

Wyznaczony został przez nas także Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej (pisząc na adres: ul. Wł. Reymonta 35, 60-791 Poznań) lub drogą e-mailową pod adresem iod@wpsl.poznan.pl. Inspektor chętnie pomoże we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

W oparciu o jakie podstawy prawne odbywa się przetwarzanie?

RODO wskazuje możliwe podstawy prawne, w oparciu o które przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem. Jest to m. in. niezbędność wykonywania przetwarzania do realizacji umowy, której są Państwo stroną, niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (w szczególności prowadzenie marketingu), a także wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Są to niezależne funkcjonujące podstawy prawne.

Dlaczego moje dane osobowe są przetwarzane?

Państwa dane są przetwarzane w celach marketingowych i analitycznych. Personalizujemy treści i reklamy, a także poddajemy analizie aktywność na stronie i w internecie.

Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie, które polega na tym, że możemy w oparciu o Państwa dane tworzyć dla Państwa profile preferencji, a następnie dostosowywać treści wyświetlanych reklam tak, aby odpowiadały Państwa potrzebom i zainteresowaniom. Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie jest związane z koniecznością przekazania Państwa danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Państwa dane osobowe Zaufanym Partnerom, których pełną listę znajdą Państwo klikając przycisk „ustawienia zaawansowane”.

Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa. Do szczególnych kategorii danych należą: dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne jednoznacznie zidentyfikowanej osoby fizycznej lub orientacji seksualnej tej osoby.

Przez jaki okres moje dane będą przetwarzane?

Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane, na podstawie wyrażonej zgody, do momentu jej wycofania. Dane osobowe będą również przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa powyżej, a po tym okresie – do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mają Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu do Państwa danych osobowych,
  • sprostowania Państwa danych osobowych,
  • usunięcia Państwa danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • przenoszenia Państwa danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać w szczególności poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem iod@wpsl.poznan.pl oraz kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej, na adres: ul Wł. Reymonta 35, 60-791 Poznań.

W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes administratora (np. w celach marketingowych), nie będziemy ich dłużej przetwarzać dla wskazanych celów, jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść bezpłatnie sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, gdy: (1) przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której się Państwo znaleźli lub (2) Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Sprzeciw mogą Państwo wnieść, pisząc na adres e-mail iod@wpsl.poznan.pl.

Więcej informacji na temat sposobu realizacji Państwa praw, określonych powyżej, mogą Państwo uzyskać kontaktując się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iod@wpsl.poznan.pl.

Jeśli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez administratora oraz Zaufanych Partnerów administratora Państwa danych osobowych, pozyskanych w związku z korzystaniem przez Państwa ze stron oraz aplikacji internetowych administratora lub Zaufanych Partnerów administratora w celach marketingowych, w tym na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w plikach cookies i innych technologiach poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego (np. Państwa komputerze, laptopie, smartfonie), proszę kliknąć „przejdź do serwisu”. Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne w celu umożliwienia dopasowania naszych usług do Państwa preferencji.

Skip to content